Ceník úhrad

Kolik stojí pobyt v domově a co si uživatel hradí ze svých prostředků?

Skutečná měsíční úhrada je odvozena od počtu kalendářních dní v daném měsíci. Celková denní úhrada se stanoví ze součtu úhrad za poskytnutí ubytování a stravy.

Tabulka úhrad
platnost od 1. 2. 2023
počet dní ubytování strava celkem
1 280 Kč 235 Kč 515 Kč
28 7840 Kč 6580 Kč 14420 Kč
29 8120 Kč 6815 Kč 14935 Kč
30 8400 Kč 7050 Kč 15450 Kč
31 8680 Kč 7285 Kč 15965 Kč

Uživatel si sám ze svých finančních prostředků hradí ostatní nezbytné osobní náklady a náklady spojené s pobytem v zařízení , které nejsou součástí úhrady: doplatky léků a zdravotních potřeb či pomůcek, hygienické a toaletní potřeby, pomůcky pro inkontinenci nad limit hrazený zdravotními pojišťovnami.

Dle zákona č. 108/2006 Sb. náleží poskytovateli také celý příspěvek na péči.

Prohlédněte si kompletní dokument ceník úhrad.

Nenašli jste informace,které vás zajímají? Projděte časté dotazy, případně využijte naše kontakty a ozvěte se nám. Rádi Vám pomůžeme.